Ambulanta bo zaprta od 08.07.2024 do 02.08.2024
Z vami bomo spet od 05.08.2024